Balaji Group

in
- Balaji Donation (Collapse)
Service Code Service Name Amount($) Add to service list
BGBDAD Balaji Donation 0.00
BGBDBH Balaji Hundi Donation 0.00
- Balaji Puja (Collapse)
Service Code Service Name Amount($) Add to service list
BGBPAT Akshaya Tritiya Abhishekam 51.00
BGBPAK Akshaya Tritiya Kumkumarchana 51.00
BGBPBA Balaji Abhishekam Donation 31.00
BGBPAD Balaji Annadan Donation 101.00
BGBPAR Balaji Archana Saturday Donation 11.00
BGBPFS Balaji Flowers Donation 0.00
BGBPBL Balaji Nutan Vastram Addl 0.00
BGBPBN Balaji Nutan Vastram Donation 151.00
BGBPKL Kalyanam Donation 0.00
BGBPKK Kanyadanam Donation 0.00
BGBPNP Navgraha Puja Donation 251.00
BGBPKA Silver Kalash Abhishekam 0.00
BGBPS7 Silver Kalash Alankar 0.00
BGBPS4 Silver Kalash Archana 21.00
BGBPS5 Silver Kalash Prasad 0.00
BGBPTJ Tiruppavada Archana + Jasmin String Donation 25.00
BGBPTA Tiruppavada Archana Donation 21.00
BGBPTS Tiruppavada Seva Donation 0.00
BGBPVS Vadamala Seva Donation 21.00
BGBPVA Vaikunt Ekadashi Archana Donation 11.00
BGBPVE Vaikunta Ekadashi Donation 0.00
BGBPVY Vishnu Sahasranama Yagnam Donation 0.00
- Brahmotsavam (Collapse)
Service Code Service Name Amount($) Add to service list
BGBRAB Abhishekam 51.00
BGBRAK Alankaram 151.00
BGBRAD Annadanam 251.00
BGBRBD Brahmotsav Donation 0.00
BGBRBA Brahmotsavam Archana 21.00
BGBRCU Chandraprabha Utsavam 151.00
BGBRFD Flowers Doation 0.00
BGBRGA Ganesh Abhishek 31.00
BGBRGU Garuda Utsavam 151.00
BGBRMY GOLD Sponsor 2001.00
BGBRGR Grand Rath Yatra 151.00
BGBRGS GRAND Sponsor 5001.00
BGBRKY Kalyanotsavam 151.00
BGBRKD KanyadAnam Donation 0.00
BGBRMS Maha Sudarshana Homam 151.00
BGBRNV Nutan Vastram 501.00
BGBRPR Prasadam 0.00
BGBRY1 SILVER Sponsor 1001.00
BGBRVP Vahana Seva 101.00
BGBRVM Vasanthotsavam 51.00
BGBRVH Venkateshwara Homam 151.00
- Shashvath Archana (Collapse)
Service Code Service Name Amount($) Add to service list
BGSADA Balaji Daily Archana (365 Days) 3001.00
BGSABW Balaji Weekly Archana 501.00
BGSADM Durga Mata Archana Weekly 501.00
BGSAGA Ganesh Archana Weekly 501.00
BGSAKA Krishna Archana Weekly 501.00
BGSARP Ram Parivar Archana 501.00
- SitaRama Kalyan (Collapse)
Service Code Service Name Amount($) Add to service list
BGSRSA Annadaan 101.00
BGSRAR Archana 21.00
BGSRGC General Kalyan Donation 0.00
BGSRKD Kanyadanam Donation 151.00
BGSRSK Sita Rama Kalyanam Donation 0.00

Service Items