Balaji Group

in
- Balaji Donation (Collapse)
Service Code Service Name Amount($) Add to service list
BGBDAD Balaji Donation 0.00
BGBDBH Balaji Hundi Donation 0.00
- Balaji Puja (Collapse)
Service Code Service Name Amount($) Add to service list
BGBPBA Balaji Abhishekam 31.00
BGBPAD Balaji Annadan 101.00
BGBPAR Balaji Archana Saturday 11.00
BGBPFS Balaji Flowers 0.00
BGBPBN Balaji Nutan Vastram 151.00
BGBPBL Balaji Nutan Vastram Addl 0.00
BGBPKL Kalyanam 0.00
BGBPKK Kanyadanam 0.00
BGBPNP Navgraha Puja 251.00
BGBPKA Silver Kalash Abhishekam 0.00
BGBPS7 Silver Kalash Alankar 0.00
BGBPS4 Silver Kalash Archana 21.00
BGBPS5 Silver Kalash Prasad 0.00
BGBPTA Tiruppavada Archana 21.00
BGBPTJ Tiruppavada Archana + Jasmin String 25.00
BGBPTS Tiruppavada Seva 0.00
BGBPVS Vadamala Seva 21.00
BGBPVE Vaikinta Ekadashi 0.00
BGBPVY Vishnu Sahasranama Yagnam 0.00
- Brahmotsavam (Collapse)
Service Code Service Name Amount($) Add to service list
BGBRAB Abhishekam 51.00
BGBRAK Alankaram 101.00
BGBRAD Annadanam 251.00
BGBRBD Brahmotsav Donation 0.00
BGBRBA Brahmotsavam Archana 21.00
BGBRCU Chandraprabha Utsavam 151.00
BGBRFD Flowers Doation 0.00
BGBRGA Ganesh Abhishek 31.00
BGBRGU Garuda Utsavam 151.00
BGBRGR Grand Rath Yatra 151.00
BGBRKY Kalyanotsavam 151.00
BGBRKD KanyadAnam Donation 0.00
BGBRMS Maha Sudarshana Homam 151.00
BGBRMY Mukhya Yajman 3001.00
BGBRPR Prasadam 0.00
BGBRVP Vahana Puja 101.00
BGBRVM Vasanthotsavam 51.00
BGBRVH Venkateshwara Homam 51.00
BGBRY1 Yajman for one day 1001.00
- SitaRama Kalyan (Collapse)
Service Code Service Name Amount($) Add to service list
BGSRGC General Kalyan Donation 0.00
BGSRKD Kanyadanam 151.00
BGSRSK Sita Rama Kalyanam

Service Items